خطوط پوستي يا استريا
ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٩/٢٥ : توسط : دکتر کریمی

بنام خالق باران
در آن هنگام که عطر بهار نارنج
در آن کلام مقدس پيچيد
من تو را از پشت چشمان بسته ام ديدم
خوبيهای تو را ، و لطف تو را
بهار نارنج را به نسيم بسپار ....

استريا يا خطوط پوستي
ايجاد خطـوط تقـريبا" فـرو رفـته پوستـي که بيشـتر در نواحـي تحـت کشـش بوجـود مي آيـد. اين عـارضه بسيار شايع ميباشد و بيشـتر در زنان در سنين جوانـي و در حاملـگي ديده ميشود . بآ شروع بلوغ جنسي در بدن تحت تاثير افزايش هورمونهاي جنسي تغييراتي بوجود مي آيد . اين تغييرات در پسرها شامل : رشد مو در صـورت ، زير بغـل و ناحيه عانه و بم شدن صدا و نيز بزرگ شدن آلت تناسلي ميباشد.
و در دخترها شامل : بزرگ شدن سـينه ها و شروع عادت ماهيانه و همچنين بزرگ شدن باسن ميباشد .
عـلاوه بر اين تغييرات ، تغييرات ديگـري نيز بوقـوع ميپـوند که از اين گـروه ميـتوان به ايجـاد خطـوط پوستي اشاره کرد .
با شروع بلوغ جثه افراد بطور سريع رشد ميکند و اين رشد در دخترها بارزتر ميباشد چون رشد سـريع ميباشـد پوسـت توانائـي وفـق دادن خـود با اين تغيير جثـه نميباشـد و در نتـيجه - بعلت شکسـتگي در فيبرهاي الاسـتين که مسـئول کشـش پوسـت ميباشند- پوست در نواحـي تحت کشش دچار خطوطهایي ميشود و معمولا" به رنگ نقره اي در مي آيد .
اين خـطوط در پسـرها بيشتر در نواحـي ران و بالاي باسـن و در دخـترها در نواحـي ران باسـن و سينه ها ميباشد. البته در جاههاي ديگري نيز ميتواند ديده شود از جمله بازوها.
در ابتدا اين خطـوط برجسـته و تحـريک پذير ميباشند و به مرور زمان صـاف شده و رنگ آن از قرمز به ارغواني و در نهايت سفيد يا نقره اي ميشوند .
چه افرادي شانس بيشتری در ايجاد خطوط پوستي دارند؟
افراد با استعداد چاقي .
افراد با رشد جسمي سريع بويژه در بلوغ .
افراد با بيماري غدد درون ريز مانند : سندرم کوشينگ ( پر کاري غده فوق کليوي ) .
افرادي که به دلايلي از پماد يا کرمهاي کورتون بمدت طولاني مصرف ميکنند.
و در نهـايت خانمـهاي حامـله که بيشتر اين خطـوط در روي شکم ، رانها ، باسن و سينه ها ديده ميشود .
بعد از بلوغ و پايان حاملگي ممکن است اين خطوط کم واضح تر شوند ولي از بين نمي روند و تا آخر عمرباقي ميمانند .
براي پيشگيري از اين عـارضه ميتوان از آماده کردن پوست براي افزايش وسعت آن با چرب کردن و مـاسـاژ دادن مکـرر سـود جسـت .البته در مـواردي ميـتوان از ويتـامـين اي E و کرمـهاي موضـعي آمـونيـوم لاکـتات با در صـد هاي متـفاوت و تره تينوئن برای پيشـگيري اسـتفاده کرد که بايد تحـت نظر پزشـک تجـويز شود و نياز به پيگـيري و مراقبـت پزشـک مربوطـه دارد . در ضمن چون هر نوع دارو در دوران حاملـگي ميتـواند اثـر سـو ء بر روي جنيـن داشـته باشـد بايـد حتـما" تحـت نظر يک پزشک متخصص پوست و يک پزشک متخصص زنان و زايمان اين داروها تجويز شود.
از الطاف خود ما را بي نصيب نکنيد ..حق يارتان