جواب سئوالات
ساعت ۳:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٠/٢٧ : توسط : دکتر کریمی
بنام حق
گل بـي رخ يــار خـوش نـباشد....................................................بي باده بهــار خوش نباشد
طـرف چمــن و طــواف بســتان...................................................بي لاله عــذار خوش نباشد
رقصـــــيدن ســـرو و حالــت گل...................................................بي صوت هزار خوش نباشد
بـا يـــار شـــکر لــب گـل انــدام...................................................بي بوس کـنار خوش نباشد
باغ گل و مل خوش است ليکن..................................................بي صحبت يار خوش نباشد
هر نقــش که دسـت عقل بندد..................................................جز نقـش نگـار خوش نباشد
جان نقــد محــقر اسـت حـافـظ..................................................از بهـــر نثـــار خـــوش نباشد

و اما جواب سئوال چند نفر از دوستان :
در مورد پسوريازيس ( به زبان فرانسوی ) يا سوريازيس و يا داء صدف بزبان فارسی اين بيماری يکی از بيماريهای التهابی پوست ميباشد که با پوسته ريزی و قرمزی ( در افراد مختلف متفاوت است ) بخصوص در قسمتهای تحت فشار ( سر زانوها - آرنج-ُ نشيمنگاه و... ) قسمت سر و بيشتر در حاشيه رويش مو و در بعضيها با گرفتاری ناخن مشخص ميشود .. اين بيماری تظاهرات مختلفی دارد از جمله پوسته ريزی ُ ايجاد جوشهای چرکی بخصوص در کف دست و پا و....سوزش و خارش در بعضی افراد ديده ميشود....
اين بيماری مزمن ميباشد و در مواقعی فروکش و در مواقعی عود ميکند..بيشترين علت عود بيماری در افرادی است که هيجانات و استرس روحی را کمتر تحمل ميکنند..مصرف بعضی از داروها-ُ عفونت و... ميتوانند باعث عود بيماری شوند.....
درمان آن بصورت موضعی و داروهای سيستميک ( خوراکی يا تزريقی ) ميباشد ..اين بيماری درمان ناپذير ولي در عين حال قابل کنترل ميباشد و به غير از از دست دادن پروتيين و در مواقع خيلی نادر با گسترش شديد بيماری عارضه ديگری ندارد و خوش خيم مييباشد...
براحتي با درمانهای رايج ميتوان آن را تحت کنترل در آورد..........................

سئوالی در باره کلاژن موضعی پرسيده شده بود..پرستو خانوم: همانطور که ميدانيد موادی ميتوانند از پوست عبور کنند که خيلی ريز باشند و قابل حل در چربی باشند و چون کلاژن يک مولکول بزرگ ميباشد و قابليت حل در چربی را بطور کامل ندارد نميتواند وارد پوست شود.. کرمهای حاوی کلاژن که برای از بين بردن چروک استفاده ميشود بيشتر جنبه مرطوب کننده دارند و از اين طريق تا حدودی و بطور موقتی کمی از چروک را غير رويت ميکنند......

سبز و برقرار باشيد