ويتيليگو يا پيسی
ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٤ : توسط : دکتر کریمی
بنام خدا


ويتيليگو - پيسی يا برص يک بيماری خود ايمنی پوست و مو ميباشد که سلولهای ايمنی سلولهای ملانين ساز پوست و مو را مورد تهاجم قرار داده و آنها را از بين ميبرند و در نتيجه ناحيه درگير بصورت سفيد ديده ميشود . اين بيماری بصورتهای فراگير ( بيشتر نواحی پوست و مو درگير ميشود ) ناحيه ای ( قسمتی از بدن درگير است ) موضعی ( ناحيه محدودی درگير ميشود ). اين بيماری چون بصورت خود ايمنی بروز ميکند احتمال وجود بيماريهای خود ايمنی ديگر نيز وجود دارد از جمله ريزش مو بصورت سکه ای يا آلوپسی اره آتا . بيماری غده تيروئيد. و کم خونی پرنيشس .
اين بيماری ميتواند خيلی سريع پيشرفت کند و قسمتهای عمده پوست و مو را درگير کند و يا خيلی آهسته پيش رود و تنها قسمت کوچکی را سفيد کند. و همچنين ممکن است در يک ناحيه متوقف شود بدون هيچ پيشرفتی. استرس و هيجانات روحی در بروز و پيشرفت آن سهم بسزايی دارد .
درمان آن بيشتر برای توقف سفيدی و برگرداندن پيگمان در آن ناحيه ميباشد . راههای مختلفی برای رسيدن به اين منظور وجود دارد. که در اول بصورت داروهای موضعی حاوی کورتون که باعث تضعيف سيستم ايمنی مهاجم ميگردد . ممکن است از داروهای خوراکی کورتوندار در صورت شديد بودن بيماری استفاده شود . در وهله بعد از داروهای کمکی برای برگشت پيگمان استفاده ميشود. در صورت عدم بهبودی در صورتی که بيماری متوقف شده باشد و هيچگونه پيشرفتی نداشته باشد ميتوان به کمک عمل جراحی پوست سالم را در نواحی درگير بصورت نقطه ای کاشت .اين روش راههای گوناگونی دارد که بسته به پوست افراد و امکانات موجود ميتوان روش مناسبی را انتخاب کرد. جديداْ داروهای گياهی را برای درمان اين بيماری معرفی کرده اند که تا حدودی موثر ميباشد. کاستن اضطرابهای روحی در درمان بسيار کمک کننده ميباشد.
تا بعد حق يارتان