تاثير غذا در ايجاد جوش صورت ( جواب يک سئوال )
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/٩/٦ : توسط : دکتر کریمی


بنام او

چـــرا پــشـت ديــوار پنــــــهان شــدن ........... چــرا از هــــياهـــو هـــراســـان شـــدن
چـرا مثل چاهي که از خود تهي ست .......... به يــک ضــربه در خويش ويران شــدن
چـــــرا خـــوي در يــــوزگــي داشـــتن ............ به دنــــــبال دونـــان پــي نـان شــــدن
چـــــرا روزي از مصــــلـحت خواســتن .......... به ظــاهـر فـريبــــي مســلمان شــدن
چـــــــــرا دل به آلـــــودگــــي باخــــتن ........... ز آييـــــــنه هـا روي گـــــــردان شــــدن
تـو آن گـونـه مي کـوشـي از بهـر چاه ........... که مــوري بــراي سـليــــمان شـــــدن
بـــيا تا بـکــوشـيم انســان شــويـــم ........... که زيباست ، زيباست ، انسان شدن .

و اما جواب :
از نظر علمي و آنچه در کتب علمي - پزشکي موجود است هيچ نوع غذا و خوراکي در ايجاد و تشديد جوش صورت دخيل نيستند ؛ ولي بر اساس طب قديم و گفته افرادي که جـوش صورت دارند بعضـي از خوراکيـها در بدتر کردن جـوش صورت دخيل ميـباشند و پرهـيز از اين خوراکيها باعث بهبودي در جوش ميشود .
از جمله غذا و خوراکيهايي که باعث اين علت ميشوند شامل : غذاهای چرب - شيرينيجات - خرما - کشمش - محصولات دريايي ( ماهي و ميگو ) - بعضي از ميوه جات ( موز - کيوي - خرمالو ) و غيره......
اينکه آيا واقعاً اينها تاثيرِ در ايجاد يا تشديد جوش صورت دارند از نظر علمي هنوز تابت نشده است و اين ميتواند نقص علمي باشد .. البته در همه افراد اين موارد صادق نميباشد و شايد پايه ژنتيک در اين موارد دخيل باشد .....بهترين راهکار پرهيز از مواد غذايي و خوراکيهايي است که فرد اظهار ميکند با خوردن آنها جوش صورتش بدتر ميشود ؛ که اين از نظر روحي ميتواند در بهبودي جوش صورت کمک کننده باشــد . ( البته از نظر علمي )

فرصت مناسب نردبان سعادت عقلاست ( مثل يوناني )
مويد و پايدار باشيد