پست های ارسال شده در دی سال 1381

جواب سئوالات

بنام حقگل بـي رخ يــار خـوش نـباشد....................................................بي باده بهــار خوش نباشدطـرف چمــن و طــواف بســتان...................................................بي لاله عــذار خوش نباشدرقصـــــيدن ســـرو ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید